Eirapaviljongens historia

Eirapaviljongen ritades av arkitekten Lars Kellman och blev den sista byggnad som uppfördes för Kuranstalten i själva parken. Paviljongen är belägen mellan Varmbadhuset och Villa Eira. Eirapaviljongen stod klar 1906.

Eirapaviljongen byggdes i första hand som sällskapssalong: ”I den nybyggda ”Eirapaviljongen” söder om badhuset, som får disponeras af II klassens kurgäster, finnas likaledes piano och tidningar tillgängliga. – I denna paviljong hållas under högsommaren dagliga andaktsstunder,” (1907).

Eirapaviljongen har under åren fungerat som både café och restaurang. Namn som Parkserveringen och Frestelsen har tidigare används men nu är alltså originalnamnet Eirapaviljongen åter i bruk.

Paviljongen inrymde från start en samlingssal med tillhörande kapprum samt en liten toalett. Längs fasaden mot varmbadhuset löper en öppen veranda, som vidgas till, en åttakantig planform, krönt av en pagodformad tornhuv. Eirapaviljongen är en träbyggnad på torpargrund. Fasaderna karaktäriseras av nätta detaljer med jugendkaraktär, som de tidstypiska fönstren med småspröjsade överrutor, verandaräckets slanka spjälor och sparsamma pelardekor. Ett särskilt framträdande drag är det solstråleliknande spröjsverket för verandans överglas.

eiraflyg

Eirapaviljongen till vänster. Flygfoto från 1932.

Annonser